Deichman bibliotek har tatt initiativet til en støttemarkering for Ukraina og oppfordrer andre bibliotek til å gjøre det samme. Sola bibliotek ønsker å ta del i markeringen som Deichman har tatt initiativet til i Oslo, og inviterer alle ansatte og besøkende til ett minutts stillhet mandag 28. februar kl. 15.00.

 

Dette gjør vi for å vise støtte til menneskene i Ukraina og markere hvor viktig fakta og ytringsfrihet er for å verne om demokratiet. Om du selv ikke ønsker å delta, ber vi deg likevel respektere markeringen og være stille hvis du er på biblioteket på dette tidspunktet.

 

Deichman bibliotek skriver:
“Sannheten er krigens første offer, men langt ifra dens siste. Vladimir Putins beslutning om å invadere Ukraina er brutal. Retorikken er rå, og informasjonen er villedende og ofte helt feil. Nå trenger vi alle fakta og tilgang til frie medier, ikke minst de av oss som bor i Ukraina og i Russland.Biblioteker over hele Europa oppfordres nå til å spre presis informasjon for å støtte demokratiet som institusjon og for å verne om ytringsfriheten. Den ukrainske bibliotekorganisasjonen har bedt om støtte, og Deichman følger oppfordringen fra de europeiske organisasjonene EBLIDA, NAPLE og Public Libraries 2030.”