BokLesegruppen er en del av et forskningsprosjekt ved Lesesenteret på Universitetet i Stavanger for deg som har fått en kreftdiagnose. Litteratur kan være en måte å mestre utfordringene man møter som pasient. Ved å undre oss sammen, bringer vi inn ulike perspektiv og opplevelser av teksten. Slik utvider vi opplevelsen for hverandre.

Prosjektet handler om å undersøke lesegruppers betydning for kreftpasienters mentale helse. Det krever ingen forberedelse å delta. Til hver økt vil en utdannet leseleder lese en novelle og et dikt høyt, deretter prater vi om tekstene utfra umiddelbare tanker. Vi tolker ikke, og ingenting er rett eller galt å si. Teksten blir utlevert så du selv kan følge med i teksten, mens leselederen leser høyt. Lesegruppen går over 12 uker med en ukentlig økt på 2 timer på Vardesenteret.

Ettersom lesegruppene er del av et forskningsprosjekt vil en forsker være til stede, for å observere i noen av møtene.

Første lesegruppe er onsdag 1. september, fra 1430 til 1630.

Hvis du har lyst til å delta, eller vil vite mer om tilbudet, kan du kontakte ph.d. student ved Universitetet i Stavanger, Tine Riis Andersen, på tine.r.andersen@uis.no , tlf: 921 50 927.

Prosjektet er godkjent av NSD (Norsk Senter for Forsknings Data) og ivaretar alle krav til personvern.