Lånereglement

Sist oppdatert 17. okt. 2023

Felles lånereglement for bibliotekene i Sola, Klepp og Time.

 • Det er gratis å låne på biblioteket. Ha alltid med lånekort. For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du godtar reglementet.
 • Dersom du er yngre enn 15 år må du ha underskrift av foresatt for å få lånekort. Du kan få nasjonalt lånekort som kan brukes i de fleste bibliotek i Norge.
 • Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld tap av kort.
 • Du er ansvarlig for å melde adresseendring og endring av annen kontaktinformasjon som e-post eller mobilnummer.
 • Normal lånetid er 4 uker. Film og dataspill 1 uke, tidsskrift 2 uker, språkkurs 8 uker. Populære bøker kan ha kortere lånetid. Korrekt lånetid står på kvitteringen.
 • Lånetiden kan som regel forlenges, enten via appen Bibliofil, på hjemmesiden til biblioteket eller ved å ta kontakt med biblioteket.
 • Du kan bestille og hente materiale ved hvilket bibliotek du vil.
 • Dersom biblioteket du besøker ikke har materialet du ønsker, kan det som regel lånes inn fra andre bibliotek.
 • Dersom du registrerer e-post eller mobil kan du få gratis varsel før forfall.
 • For sen innlevering kan medføre purregebyr: 1. Purring kr, 20,-2. Purring kr. 20, erstatningskrav kr. 50,- (totalt kr. 90,- ).
 • Tapt eller skadet materiale må erstattes. Biblioteket er ikke ansvarlig for eventuelle skader på avspillingsutstyr eller lignende.
 • Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.
 • Bibliotekansatte har taushetsplikt.
 • Opplysninger om hvilke titler du har lånt slettes fra din konto ved innlevering. Dersom lånene er purret, oppbevares tittelen til purringen er betalt
 • Se Jærbiblioteka sin personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine data.

Kontakt

Sola kommune
Ansvarlig redaktør: Sylvi Moland Johansen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content