Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Biblioteket samler inn og bruker personopplysninger. Vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, også de som ikke er sensitive. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsansvarlig

Biblioteket, ved Biblioteksjefen, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester.

Versjoner

Dette er versjon 2.5 av personvernerklæringen. Den ble publisert på solabibliotek.no/nb/personvern den 15.11.2023.

Hvem deler vi våre opplysninger med?

Personopplysningene dine vil bli gjort tilgjengelig for de ansatte som trenger å se dem for å kunne utføre sine funksjoner på biblioteket som gjelder tjenestene du har bedt om eller har avtalt å bruke. Biblioteket benytter seg av tredjepartsleverandører til å utføre enkelte funksjoner eller for å tilby enkelte tjenester på våre vegne. Biblioteket har inngått databehandleravtaler med alle sine databehandlere for å sikre at personopplysningene dine blir behandlet på riktig måte.

Nettsider og app

Informasjonskapsler (cookies) og webstatistikk

Nettsidene er utviklet av Biblioteksentralen i samarbeid med biblioteket. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. Biblioteksentralen bruker ikke cookies til å generere statistikk. Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Nettsidene benytter Plausible som analyseverktøy for å samle inn opplysninger om besøkende på våre nettsider. Plausible benytter ikke informasjonskapsler og all data om besøkende er anonymiserte.

Appen Biblioteket er utviklet av Redia og bruker Google Analytics som analyseverktøy. Det benyttes ikke cookies i appen.

Sikkert nettsted

Biblioteksentralen benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjon mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet skjer på en sikker måte.

Eksterne lenker

Biblioteket er ikke ansvarlig for personvern på direktekoblinger utenfor bibliotekets nettsider.

Personopplysninger som samles inn

Følgende data behandles:

  • Navn, postadresse, e-postadresse, fødselsdato og telefonnummer
  • Innloggingsopplysninger
  • Aktive lån, reservasjoner
  • Lånehistorikk, hvis det er gitt samtykke til dette
  • Utestående gebyr og titler knyttet til gebyr
  • Meldingspreferanser
  • Titler i huskeliste

Mine sider / biblioteksystem

Innlogging på Mine sider / Mappa mi baserer seg på data fra bibliotekets kjernesystem. Personvernerklæring for dette finner du her.

Annen relevant informasjon

Jærbibliotekas personvernerklæring

Jærbiblioteka (Sola, Klepp og Time), 10.11.2023

1. Jærbibliotekas personvernerklæring for forhold knyttet til lånekonto
Jærbiblioteka er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver dine rettigheter og hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du benytter deg av Jærbibliotekas tilbud og tjenester som er knyttet til lånekontoen.

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

1.1. Behandlingsansvarlig

Jærbiblioteka, ved biblioteksjefene i henholdsvis Klepp, Time og Sola, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tilbud og tjenester.

Dersom du har spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen kan du kontakte personvernombudet i din kommune

Sola kommune: personvernombud@sola.kommune.no

Klepp kommune: personvernombud@klepp.kommune.no

Time kommune: personvernombod@time.kommune.no

1.2. Hva er formålet med Jærbibliotekas behandling av dine personopplysninger?
Det er frivillig å oppgipersonopplysningeneJærbibliotekabehandler. Men flere av Jærbibliotekas tilbud og tjenester krever at man har lånekonto. Når du registrerer deg som låner må vi registrere enkelte av dine personopplysninger. Vi lagrer og behandler disse personopplysningene for å kunne administrere dine lån og gi deg tilgang til diverse tilbud og tjenester.

1.2.1 Formålet med kameraovervåkning
Formålet med bruk av kamera i forbindelse med meråpenttilbud er å sikre besøkende og ansatte mot alvorlig eller gjentatt kriminalitet som går utover liv og helse. Opptak kan utleveres til politi for oppklaring.

1.3. Hva er det rettslige grunnlaget for Jærbibliotekas behandling av dine personopplysninger?

I «Lov om behandling av personopplysninger», kapittel II artikkel 6 punkt 1 a), står det at behandlingen er lovlig dersom “den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål”. Som allerede nevnt lagrer og behandler vi personopplysninger for å kunne administrere dine lån og gi deg tilgang til diverse tilbud og tjenester. Personopplysningene lagres og behandles med andre ord fordi det er nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte. «Avtalen» er kontrakten du fyller ut når du registrerer deg som låner, og ved å signere denne gir Jærbiblioteka tilgang til personopplysningene du avgir og samtidig gir du deg selv tilgang til Jærbibliotekas tilbud og tjenester som er knyttet til lånekonto.

1.3.1. Rettslig grunnlag for kameraovervåkning

Det rettslige grunnlaget for kameraovervåkning i meråpentid er interesseavveining (Artikkel 6(1) f). Behandlingen er nødvendig for en berettiget interesse som overstiger personverninteresser. Avveiningen i denne sammenheng er den enkeltes personvern satt opp mot tiltak for sikkerhet for de som oppholder seg i bibliotekene i meråpen tid. Vi vurderer at Jærbiblioteka har en berettiget interesse fordi liv og helse veier tyngre enn personvernet i disse tidspunktene.

1.4. Hvilke personopplysninger registreres og behandles?

Når du registrerer deg som låner, registrerer vi følgende personopplysninger:

• Ditt navn og etternavn.

• Kontaktinformasjon, som postadresse eller folkeregistrert adresse, e-postadresse og telefonnummer.

• Din fødselsdato fordi den bestemmer hvilke rettigheter du har, hva du kan låne og hvilke tilbud og tjenester du kan benytte deg av. F.eks. er det slik at noen medier, tilbud og tjenester har aldersgrense.

• Ditt fødselsnummer/D-nummer/DUF-nummer fordi den forteller oss hvem du er og sikrer at ingen kan misbruke din identitet. I tillegg bruker vi fødselsnummer/D-nummer/DUF-nummer for å koble deg opp mot nasjonalt lånerregister for bibliotek. Se Nasjonalbibliotekets personvernerklæring her: https://www.nb.no/personvernerklaering/#nasjkort

Data lagres i vårt biblioteksystem BIBLIOFIL. Personvernerklæring fra systemleverandøren Biblioteksystemer finner du på:

https://jaeren.bib.no/bs/personvernerklaring.html

1.5. Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet

Du har til enhver tid mulighet til å få innsyn i de opplysninger som er registrert om deg når du er innlogget på din lånekonto i Bibliofil. Der kan du også endre opplysningene. Du kan når som helst også avslutte medlemskapet. Men merk at lån må leveres, og utestående gebyr og eventuelle erstatningskrav må betales før medlemskapet kan avsluttes (se mer info om gebyr og erstatningskrav i lånereglement.

1.6. Brukerhistorikk og brukerdata knyttet til lån ved bruk av lånekonto

Bruk av lånekonto registreres for å kunne administrere dine lån og din tilgang til de av Jærbibliotekas tilbud og tjenester som er knyttet til lånekontoen. Dette er nødvendig for at Jærbiblioteka skal kunne oppfylle kontrakten vi har med deg. Historikk på lån slettes så snart materiellet er levert og utestående knyttet til lånet er avsluttet, med mindre du selv aktivt har valgt å ta vare på brukerhistorikken.

1.6.1. Sammenstilling av brukerdata og andre personopplysninger ved samtykke

Dersom du samtykker til det, kan Jærbiblioteka behandle, oppbevare og sammenstille din brukerhistorikk og dine brukerdata med andre personopplysninger du selv har oppgitt, slik som ditt navn, adresse og din fødselsdato. Disse opplysningene vil inngå i en personprofil.

Formålet med denne behandlingen er:

• Å gjøre din brukerhistorikk tilgjengelig for deg til enhver tid.

• Å tilby deg tjenester som er skreddersydd til din personlige profil. For eksempel anbefalinger basert på dine tidligere lån.

Med brukerhistorikk og brukerdata menes at vi lagrer informasjon om din bruk av de av Jærbibliotekas tilbud og tjenester som er knyttet til lånekontoen. Dette kan f.eks. være dato og klokkeslett for utlån og innlevering, samt filial for utlån og innlevering.

Enkelte av Jærbibliotekas tjenester vil kun fungere dersom Jærbiblioteka sammenstiller din brukerhistorikk/brukerdata med andre personopplysninger du selv har oppgitt. Dette gjelder personaliserte tjenester som f.eks. anbefalinger basert på dine tidligere lån. Behandlingsgrunnlaget for denne oppbevaringen og behandlingen er samtykke. Samtykke kan gis ved brukerregistrering, eller på min side.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake, og kreve at brukerhistorikken og brukerdataene slettes i samsvar med personvernlovgivningen. Du kan fortsatt bruke de fleste av tjenestene våre dersom du ikke gir samtykke, og vi vil gjøre det lett for deg å trekke tilbake samtykket på et senere tidspunkt dersom du ønsker det.

1.7. Personvern for tjenester tilknyttet lånekonto

1.7.1. Personvern for MERÅPENT bibliotek

Når man har lånekonto ved Jærbiblioteka kan man få tilgang til meråpent bibliotek.

1.7.1.1. Hva er meråpent bibliotek?

Meråpent bibliotek er en selvbetjeningsløsning som gjør at de som har lånekonto og er over 15 år kan låse seg inn i biblioteket, innenfor gitte tidspunkt utenfor bemannet åpningstid.

1.7.1.2. Hva er formålet med Jærbibliotekas behandling av dine personopplysninger?

Det er frivillig å oppgi personopplysningene Jærbiblioteka behandler. Men for å kunne benytte seg av meråpent bibliotek, må man underskrive en kontrakt før man får tilgang.

Formålet med å registrere dette er å forsikre oss om at brukeren har lånekonto, at dette stemmer overens med fremvist legitimasjon, at brukeren er over 15 år, og få en bekreftelse på at brukeren har lest gjennom og godtatt vilkårene i kontrakten. Av hensyn til din sikkerhet, og for å beskytte bibliotekets inventar og utstyr, er biblioteklokalet videoovervåket mens det er meråpent. Opptak oppbevares og slettes i henhold til personvernlovgivningen.

1.7.1.3. Hvilke personopplysninger lagres?

I kontrakten brukeren fyller ut og signerer, registreres brukerens fødselsdato, navn og lånekortnummer. På den enkeltes lånerkonto vil vi da også registrere at brukeren har tilgang til selvbetjent bibliotek. Når brukeren logger inn lagres lånekortnummer, PIN-kode, tidspunkt, bilder av brukeren som logger inn. Når brukerenforlater området, registreres bilder av brukeren. Overvåkningskameraene er i drift hele døgnet, men lagrer kun i meråpent tidsrom. Informasjon om alle innlogginger slettes etter tre uker (21 dager). Opptak fra overvåkningskameraene slettes etter én uke i henhold til personvernlovgivningen.

1.7.2. Personvern for e-boktjenesten Allbok

Når man har lånekonto ved Jærbiblioteka har man tilgang til e-boktjenesten Allbok, utviklet og driftet av Bokbasen. Vi anbefaler deg å lese gjennom Allboks personvernerklæring: https://support.allbok.no/hc/no/articles/360011008820-Personvern-og-datasikkerhet

1.7.3. Personvern for www.sommerles.no

I den årlige sommerleskonkurransen for barn 1.-7. trinn registreres en brukerkonto på nettsida www.sommerles.no. Deres brukeravtale og personvernerklæring kan du lese her: https://sommerles.no/?avtale&lang=nb.

1.7.4. Personvern for databaser i «Min side»

Når man har lånekonto ved Jærbiblioteka har man også tilgang til en «min side» på Jærbibliotekas nettsider og i Bibliofil-appen. Selv om man har tilgang til databaser i min side, hvor persondata lagres, blir ikke persondata med inn i databasene. Brukere får tilgang til databasene via Jærbibliotekas lisenser. Her er lenke til de forskjellige databasenes personvernerklæringer:

 

1.8. Klageorgan

Dersom du mener at Jærbiblioteka har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid søke bistand hos personvernombudet i de respektive kommunene. Se kontaktinfo i punkt 1.1. En klage sendes til Datatilsynet. Les mer om dette her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/

2. Jærbibliotekas personvernerklæring for Jærbibliotekas nettsider

Jærbiblioteka er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen handler om hvordan Jærbiblioteka samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsider. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt.

2.1. Behandlingsansvarlig

Jærbiblioteka, ved biblioteksjef på ditt bibliotek, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger for forhold knyttet til Jærbibliotekas nettsider.

Dersom du har spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen kan du kontakte personvernombudet i din kommune:

Sola kommune: personvernombud@sola.kommune.no

Klepp kommune: personvernombud@klepp.kommune.no

Time kommune: personvernombod@time.kommune.no

2.2. Hva er formålet med Jærbibliotekas behandling av dine personopplysningerpå nettsida?

Vi registrerer, behandler og analyserer informasjon knyttet til brukeradferd på nettsidene for å lage et mest mulig brukervennlig og brukertilpasset nettsted. Nettsidene, utviklet i samarbeid med Biblioteksentralen, benytter Plausible som analyseverktøy for å samle inn opplysninger om besøkende på våre nettsider. Plausible benytter ikke informasjonskapsler og all data om besøkende er anonymiserte.

3. Personvern for billettsalgløsninger
Jærbiblioteka Klepp og Time benytter seg av tjenestene til TicketCo ved salg av billetter til Jærbibliotekas arrangement. Her er TicketCo’s personvernerklæring:https://ticketco.events/no/en/m/legal_terms_ticketbuyers

Sola bibliotek benytter seg av Sola kulturhus sine billettjenester, pr i dag levert av Tix. Her er Tix sin personvernerklæring:.https://tix.no/nb/lightbox/privacypolicy/ 

Har du spørsmål til vår behandling av personopplysninger?

Alle har rett til grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Biblioteket har gitt informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

Alle som er registrert i ett eller flere av Bibliotekets systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger biblioteket ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Klageorgan

Hvis du mener at Biblioteket har behandlet personopplysningene i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen hvis det skjer endringer i behandlingen av personopplysninger, eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæringen publiseres på nettsidene våre.

Kontaktinformasjon

E-post: sylvi.moland.johansen@sola.kommune.no

Kontakt

Sola kommune
Ansvarlig redaktør: Sylvi Moland Johansen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube