Til tjenester og tilbud

Litteratur og fortelling

Tilbud til barnehager

Jobber du i barnehage? Her er informasjon om besøk på biblioteket, bokkasser, med mer

Bokkasse

Jobber dere med det spesielt tema? Vi kan sette sammen bokpakker til dere ut fra hvilke bøker som er inne på hylla. Eget bud leverer til kommunale barnehager hver onsdag. Private barnehager må hente bestillingene selv på biblioteket. Lånetiden er på seks uker, men kan forlenges i ytterlige fire uker dersom ønskelig. Husk å oppgi alder på barna det skal leses for (småbarn, eller stor avd.). Bokkasse kan bestilles på e-post: bibliotek@sola.kommune.no

Bibliotekbesøk

Dersom dere ønsker å ta med en mindre gruppe barn på biblioteket for å lese og låne bøker, krever ikke dette noen påmelding. Ønsker dere å reservere barneavdelingen/rommet til eget opplegg er det fint om dere avtaler tid på forhånd.

Lesekalenderen

Lesekalenderen er laget for å gi leselyst og inspirere til lesing sammen med barna. Den inneholder 20 luker knyttet til forskjellige tema. Barnehager kan bestille lesekalenderen, og tilhørende bokpakke fra biblioteket. Kalenderen er gratis og har egen, nå oppdatert, nettside:
www.lesekalenderen.no

Flerspråklig

På Sola bibliotek har vi bildebøker på engelsk og polsk, samt et lite utvalg på arabisk, persisk, russisk, somali, thai, fransk, islandsk og tysk. Vi kan bestille inn bokpakker fra det flerspråklige bibliotek til barnehagen dersom dere ønsker (dfb.nb.no). Gi beskjed i god tid før dere ønsker pakken.

Det finnes også mange flotte tips for flerspråklig lesing på morsmal.no. Dersom foreldre, eller ansatte i barnehagen ønsker digitale bøker på forskjellige språk anbefales www.verdensbiblioteket.no. Her trenger man ikke lånekort, men man oppretter en bruker med e-post-adressen sin.

Kontakt

Sola kommune
Ansvarlig redaktør: Sylvi Moland Johansen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content